Tkanki

Home  /  Inne  /  Tkanki

Czerwiec 22, 2015      In Inne No Comments

Większość tkanek składa się w ok. 70% z wody oraz związków chemicznych, nieorganicznych i organicznych jonów i pierwiastków, z których większość rozpuszcza się w wodzie. Związki chemiczne występują w tkankach jako roztwory lub koloidy. Te ostatnie nadają komórkom i tkankom ich główną cechę fizyczną – lepkość, której stopień zależy od stosunku koloidów w stanie zolu i żelu. Roztwory krystaliczne odpowiadają głównie za ciśnienie osmotyczne, które jest inną cechą fizyczną tkanek. Ciśnienie osmotyczne tkanek wynosi 280-320 mmol/l i jest nazywane ciśnieniem izotonicznym. Niższe i wyższe ciśnienie nazywa się odpowiednio ciśnieniem hipotonicznym i ciśnieniem hipertonicznym.

Głównymi kationami nieorganicznymi tkanek są Na+ i K+. Wewnątrz komórek zawartość K+ wynosi ok. 140 mmol, a zawartość Na+ tylko ok. 10 mmol. W istocie międzykomórkowej jest odwrotnie. Zmiana przepuszczalności błony komórkowej prowadzi do przenikania Na+ do wnętrza komórki i leży u podstaw przewodnictwa i pobudzania komórkowego. Głównymi nieorganicznymi anionami komórek są HCO2, HPO, SO oraz niektóre białka, natomiast w istocie międzykomórkowej głównym anionem jest Cl. Na powierzchni komórek znajduje się warstwa glikoprotein, białek i związanych z nimi węglowodanów, która nadaje komórkom ujemny ładunek elektryczny. W tkankach znajduje się także wiele różnych drobnocząsteczkowych związków organicznych, które często tworzą polimery makrocząsteczek. Należą do nich kwasy nukleinowe – DNA i RNA, białka, węglowodany i tłuszcze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>