Blog

Najbardziej intensywne różnicowanie zachodzi w życiu zarodkowym i płodowym. Różnicowanie takie umownie jest nazywane różnicowaniem pierwotnym i pośrednim. Różnicowanie pierwotne rozpoczyna się w 8-komórkowym zarodku i jako różnicowanie pośrednie osiąga apogeum w czasie rozwoju płodowego. Powstają wtedy zawiązki narządów oraz komórki macierzyste, które są albo pluripotentne (mogą z nich powstawać…

Zewnętrzne fragmenty niektórych błonowych glikoprotein powierzchni jednych komórek mogą wiązać się z zewnętrznymi fragmentami glikoprotein powierzchni innych komórek lub składników istoty międzykomórkowej. Prowadzi to do adhezji (przylegania) komór-ka-komórka albo komórka-istota międzykomórkowa. Jest także sposobem przekazywania sygnałów komórka-komórka albo komórka-istota międzykomórkowa. Takie glikoproteiny nazywane są ogólnie cząsteczkami adhezyjnymi. Wyróżnia się wiele…

Leczenie nierzeżączkowego zapalenia cewki moczowej (nongonococcal uretritis, NGU) przedstawia trudny problem. U ok. 30% chorych występują samoistne remisje, ale również częste są nawroty choroby, a różnorodność czynników przyczynowych powoduje, że ustalenie leczenia przeciwbakteryjnego jest szczególnie trudne. Niemniej ostatnie badania, w których stwierdzano lub wykluczano prawdopodobny udział w zakażeniu chlamydiów lub…

Mitochondria są organellami cytoplazmatycznymi, w których następuje uwalnianie i magazynowanie energii w ATP, w trakcie syntezy tego związku. Zachodzi to w wyniku przemian przede wszystkim kwasów tłuszczowych i kwasu pirogronowego z wytworzeniem acetylokoenzymu A. Grupy acylowe (rodniki RCO-, tj. kwas organiczny minus OH) są transportowane w poprzek wewnętrznej błony mitochondrialnej…

Haemophilus ducreyi, wywołujący wrzód miękki, ma podobny zakres wrażliwości na antybiotyki jak inne gatunki z rodzaju Haemophilus, co stwarza możliwość dużego wyboru odpowiednich leków. Przyjętą metodą leczenia jest stosowanie streptomycyny w dawce dobowej 1,0-3,0 g przez 5 dni lub 250-500 mg tetracykliny co 6 h przez 4-5 dni. Podawanie tetracykliny…